top of page

OFFSHORE CÉG, Delaware, DE $700 + adószám

Amerikai vízum ügyintézést vállalunk, akár a partner amerikai ügyvédi irodával

közösen rugalmasan és több évi tapasztaltok mellett képviseljük az ügyfeleket.


Az amerikai vízum egy,az útlevélbe ragasztott matrica, mely feljogosítja a

tulajdonosát az Egyesült Államokba való belépésre.


72 különböző amerikai nem-bevándorló vízum típus vagy besorolás létezik és 6

bevándorló vízum.


Ezek közül párat alábbiakban felsorolunk.

ESTA vízum menetes beutazási engedély:


2010. augusztus 6-án az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala bejelentette, hogy szeptember 8-tól 14 dolláros díjat vezetnek be az ESTA-n (Utazási Engedélyt Jóváhagyó Elektronikus Rendszer) keresztül benyújtott kérelmekre. A díjat a rendszer üzemeltetési költségei alapján állapították meg, a 2009-es Utazást Népszerűsítő Törvény (Travel Promotion Act) rendelkezése alapján.


Ez a díj minden olyan utasra vonatkozik, aki a Vízummentességi Program keretében látogat az Egyesült Államokba. Azoknak az utazóknak, akiknek már van érvényes amerikai vízumuk, vagy már megkapták az ESTA jóváhagyást, nem kell fizetniük, ám ha új ESTA engedélyért folyamodnak, már rájuk is érvényes a díjfizetési kötelezettség. Az ESTA engedélyek két évig érvényesek.


A budapesti Amerikai Nagykövetség felhívja az utazók figyelmét, hogy az Egyesült Államokba a Vízummentességi Program keretében történő beutazáshoz ESTA kérelem kitöltése szükséges. Azt tanácsoljuk, hogy ESTA kérelmét legalább 72 órával a tervezett utazás előtt adja be.


Semmilyen harmadik félnek, amely az ESTA kitöltéséhez ajánl szolgáltatást, nincs hivatalos kapcsolata az Amerikai Nagykövetséggel, és nem tudják befolyásolni az ESTA kérelem kedvező elbírálását, illetve a kérelem feldolgozásának idejét. Azt tanácsoljuk az utazóknak, hogy legyenek óvatosak, és alaposan tanulmányozzák át a felajánlott szolgáltatást, mielőtt bármilyen harmadik fél szolgáltatását igénybe veszik.

Azok az utazók, akik közvetlenül az ESTA oldalán kívánnak regisztrálni, kérjük, látogassanak el az ESTA oldalára. Az ESTA internetes oldala 22 nyelven érhető el (magyarul is) és külön kitöltési útmutató (Súgó) segíti a vízummentesen utazót a jelentkezés folyamán. További információért kérjük, látogasson el Belbiztonsági Minisztérium oldalára.

E-2 Befektetői vízum:


Az E 2 befektetői hosszú lejáratú,megújítható munkavállalási vízumot azon üzleti befektetők

kérvényezhetik,akik olyan országból származnak,melynek kétoldalú államközi befektetői

szerződése van az Amerikai Egyesült Államokkal (Magyarországgal nincs szerződés).


A befektetőnek alapítania kell egy USA céget amely a beruházó által vásárolandó vagy

létrehozandó vállalkozást fogja működtetni és amely alapján a beruházó kérvényezheti az

E-2 vízumot. Úgy az USA vállalkozásnak mint az egyéni beruházónak meg kell felelnie az

E-2 vízum követelményeinek.


Az E-2 vízum alapvető követelményei:


Az érvényes államközi befektetői szerződéssel rendelkező országból származó külföldi

állampolgárnak vagy állampolgároknak az USA cégben legalább a részvények 50%-át kell

birtokolniuk, továbbá ezen személyek nem rendelkezhetnek állandó letelepedési

engedéllyel vagy egyéb más, az E-2 vízumtól eltérő tartózkodási engedéllyel az USA-ban. 

 • A befektetendő tőkének jelentősnek kell lennie és saját erőből kell hogy származzon vagy olyan kölcsönből, melynek biztosítéka a befektető személyes vagyona. A beruházás minimális összegét nem határozták meg, de annak elég nagynak kell lennie ahhoz hogy profitábilis, fejlődőképes és terjeszkedésre alkalmas vállalkozás létesüljön.

 • A cégnek a helyi gazdasághoz nemcsak érintőlegesen kell hozzájárulnia, azaz nem elegendő, hogy a befektető csak azért fektessen be, hogy a saját megélhetését biztosítsa. Azon felül, hogy a vállalat a befektetőnek a megélhetéshez elegendő jövedelmet fizet, USA munkaerőt is alkalmazzon és termeljen profitot.

 • A kérelmezőnek be kell mutatnia hogy olyan szakmai tapasztalatokkal és képesítéssel rendelkezik, melyek alkalmassá teszik a cég által ajánlott munka elvégzésére. Továbbá, a befektető kizárólag a vállalkozás ügyintézésének és irányításának a szándékával lépjen be az USA-ba.

Mindazoknak, akik az E-2 Befektetői vízum kérelmet fontolgatják, javasoljuk, hogy vegyék

fel ügyvédi irodánkkal a kapcsolatot mielőtt egy USA cégbe befektetnének. Mi útmutatást

tudunk adni a vásárláshoz és kiértékeljük, hogy a választott vállalkozás eleget tesz-e az E-2

vízum követelményeinek.

Az is fontos tényező, hogy az USA cég folyamatosan tegyen eleget az E-2 vízum

követelményeinek annak érdekében, hogy meghosszabbítható legyen. Tehát nem

elegendő, hogy a befektető egy olyan vállalkozásra tegyen szert, amely ugyan eleget tesz

az első E-2 vízum követelményeinek, de nem hordoz magában olyan továbbfejlődési

lehetőséget, amely a későbbiekben a vízum többszöri meghosszabbítását biztosítja.


Fontos tudni,hogy a vízum intézésének korai szakaszában elkövetett hibák általában súlyos,

gyakran helyrehozhatatlan hosszútávú következményekkel járhatnak. Ezért bevándorlási

stratégiájának első és elengedhetetlen lépése egy átfogó jogi tanácsadás legyen, ennek

során közép és/vagy hosszútávú bevándorlási céljait pontosan kielemezzük. 

Az E-2 Befektetői vízummal kapcsolatos további információk:

 • Az E-2 Befektetői vízum tulajdonosának házastársa olyan munkavállalási engedélyt kaphat, mellyel bármely munkáltatónál bármilyen munkakörben dolgozhat.

 • A cég, melybe a vállalkozó beruházott, tevékenységét megváltoztathatja vagy azt újabb területekre terjesztheti ki.

Jelenleg mindaddig, amíg a vállalkozás a követelményeknek megfelel, az E-2 vízum

megújítása nem esik korlátozás alá. Az E-2 vízum kérelmet általában a kérelmező

származási országában lévő USA külképviseleten kell benyújtani. E-2 vízumokat az illető

országgal fennálló kétoldalú szerződésben engedélyezett időszakban bocsájtanak ki.

Amennyiben a kérelmező legálisan már az USA-ban tartózkodik, akkor kérelmezheti a

Szövetségi Bevándorlási Hivataltól (U.S. Citizenship and Immigration Services, a

továbbiakban USCIS), hogy tartózkodási engedélyét E-2–re változtassák. Ilyenkor

azonban, ha az illető kilép az USA-ból, akkor elveszíti az E-2 tartózkodási jogosultságát,és a

visszatéréshez az USA külképviseletén kell újra kérelmeznie az E-2 vízumot. Visszatérhet az

illető személy más vízummal is,ebben az esetben ismét az USCIS-en keresztül kell az E-2-re

való változtatást kérvényeznie. 

E-1 Kereskedői vízum:

Azok az üzletemberek akik jelentős mennyiségű áruval és szolgáltatással kapcsolatos

kereskedelmet folytatnak az USA-val kérvényezhetik az E-1 kereskedői vízumot. Ez a fajta

vízumkérelmi lehetőség csak azon államok polgárai vonatkozik, melyek kétoldalú államközi

üzleti és kereskedelmi szerződésben állnak az USA-val. Vállalkozásnak és vállalkozónak

egyaránt meg kell felelnie a fennálló vízum követelményeknek.

A kereskedelmi vállalatokat érintő követelmények:

 • Import-export tevékenységet kell folytatni az USA és a azon ország között, mellyel az államközi szerződés fennáll. Kereskedni lehet áruval vagy szolgáltatással, a vízum kérelmezése idején azonban már folyamatban kell lennie a kereskedelmi tevékenységnek. A kereskedés lehet vétel vagy eladás, az áru vagy a szolgáltatás irányulhat az USA felé vagy eredhet az USA-ból.

 • Az USA és az államközi szerződésben lévő ország között jelentős mennyiségű kereskedelmet kell bonyolítani. A vállalkozásnak fel kell mutatnia, hogy a kereskedelem jelentős és hogy az év folyamán rendszeres tranzakciókat hajtanak végre.

 • A kereskedelmi vállalkozás nemzetközi forgalmának legalább 50%-a az USA és az államközi szerződésben lévő ország között történjen.

A kérelmezőt érintő követelmények:

 • A kérelmezőnek be kell mutatnia, hogy olyan szakmai tapasztalatokkal és bizonyítványokkal rendelkezik melyek a vállalkozás működtetésére alkalmassá teszik.

Az E-1 vízum kérelmet általában a kérelmező származási országában lévő USA


külképviseleten kell benyújtani. E-1 vízumokat az illető országgal fennálló kétoldalú


szerződésben engedélyezett időszakban bocsájtanak ki. Amennyiben a kérelmező


legálisan már az USA-ban tartózkodik, kérelmezheti az USCIS-tól, hogy tartózkodási


engedélyét E-1–re változtassák. Ilyenkor azonban, ha az illető kilép az USA-ból, elveszíti az


E-1 tartózkodási jogosultságát, és a visszatéréshez az USA külképviseletén kell újra


kérelmeznie az E-1 vízumot. Visszatérhet az illető személy más vízummal is, ebben az


esetben ismét az USCIS-en keresztül kell az E-1-re való változtatást kérvényeznie. 


Az E-1 vízum további előnyei:

 • Az E-1 kereskedői vízum tulajdonosának házastársa olyan munkavállalási engedélyt kaphat, mellyel bármely munkáltatónál bármilyen munkakörben dolgozhat.

 • Az E-1 vízum nem bevándorlási vízum és mindaddig megújítható, ameddig a vállalkozás alapján a jogosultság fennáll.

Megjegyzés:

A potenciális E-1 kereskedelmi vízum-kérelmező már a vízum-mentes beutazás vagy a B-1

vállalkozói vízum keretein belül alapítson céget és szervezzen üzleti vállalkozást az USA-

ban. Az E-1 vízum kérelem benyújtásakor a vállalkozásnak már működnie kell és

rendszeres tranzakciókat kell addigra folytatnia. Az USA vállalkozás szervezésének

időszakában a kereskedő folytathat tárgyalásokat, felvehet alkalmazottakat, aláírhat

szerződéseket, stb., viszont nem jogosult közvetlen üzleti tevékenység folytatására,

alkalmazottak irányitására, és az USA cég nem fizethet neki bért.

Munkavállalási vízumok

Az alábbiakban általános információt talál a

leggyakoribb munkavállalói vízumokról. Mivel nincs

két egyforma eset, ezért javasoljuk, hogy beszélje

meg velünk, hogy melyek az Ön lehetőségei.

 • L-1 Vállalaton Belüli Áthelyezési vízum

 • H-1B Szakember vízum

 • O-1 Rendkívüli Tehetségek vízuma

 • P-1 Kiemelkedő Sportolók és Szórakoztató ipari Művészek vízuma

 • J-1 Nemzetközi Csere vízum

L-1 Vállalaton Belüli Áthelyezési vízum:

Az L-1 vízumra való jogosultság feltételei:

 • Az áthelyező külföldi vállalat az USA vállalat anyavállalata, leányvállalata vagy társvállalata legyen. Ezt társtulajdonosként valósítható meg vagy úgy, hogy az egyik vállalkozás a másik tulajdona és egyazon személynek mindkét vállalkozásban van ellenőrzési érdekeltsége, vagy úgy, hogy ugyanazon egyéneknek közös ellenőrzési érdekeltségük van mindkét vállalkozásban.

 • Az L-1 menedzser az USA vállalatban több alkalmazotti réteget irányítson vagy speciális funkciót töltsön be az USA vállalaton belül.

 • Az L-1 szakember rendelkezzen speciális és egyedi ismeretekkel, tudással, melyeket majd az USA vállalat dolgozóinak átad.

 • Az L-1 menedzsernek vagy szakembernek az áthelyezés előtti 3 éves időszakban legalább egy évet kell folyamatosan annál a külföldi vállalatnál dolgoznia, mely őt az USA-ba áthelyezi.

 • Az L-1 menedzser vízum többszöri megújításának feltétele az USA vállalat több alkalmazotti rétegének irányítása.

Amennyiben az USA vállalat egy évnél rövidebb ideje működik, az L-1 vízumot csak egy évre adják

meg a kérelmezőnek. Mivel az L-1 vízum megújítása idején az L-1 menedzsernek számos

alkalmazottat kell több szinten is irányítania a vállalaton belül, ezért Antony Olson ügyvéd kifejezetten

javasolja, hogy a vállalatot már az első vízum kibocsájtása idejére megalapítsák, az működőképes

legyen vagy USA alkalmazottak segítségével már működjön is.

Megjegyezések:

 • Létezik egy speciális zöldkártya, az EB-1 multinacionális menedzser zöldkártya L-1 menedzserek számára. Az a menedzser, aki minden tekintetben jól megfelel az L-1 vízum követelményeinek, nagy valószínűséggel megfelel az EB-1 multinacionális menedzser zöldkártya feltételeinek is.

 • Az L-1 menedzser vagy szakember házastársa olyan munkavállalási engedélyt kaphat, mellyel bármely munkáltatónál bármilyen munkakörben dolgozhat.

H-1B Szakember vízum:

A külföldi szakemberek alkalmazásában érdekelt USA vállalatok készséggel szponzorálják a H-1B

vízumot. Ezt a kategóriát azonban a Kongresszus az USA dolgozók és a bér-stabilitás érdekében

költségvetési évenként 65 ezer főre korlátozza.

A H-1B vízum feltételei:

 • Az USA munkáltató tegyen állásajánlatot a külföldi szakembernek egy a szakismeretét igénylő munkakör betöltésére.

 • A szakismeretet igénylő munkakör definíció szerint olyan munkakör, melynek ellátásához felsőfokokú végzettség szükséges legalább alapszakon (BA, BSc, BEng) és amely munkakört az iparágban rendszeresen ilyen végzettséggel látnak el.

 • A külföldi szakember rendelkezzen a meghirdetett vagy ahhoz közeli szakterületen alapszakon, vagy magasabb fokozaton felsőfokú végzettséggel. Az is elfogadható, ha a szakembernek a felsőoktatással egyenértékű munkában eltöltött gyakorlata van, és az is, ha azonos területről rendelkezik munkahelyi tapasztalattal és felsőfokú tanulmányokkal. 3 év gyakorlati tapasztalat egyenértékű egy év felsőfokú tanulmánnyal.

 • Az USA munkáltatónak a H-1B vízummal rendelkező számára az u.n. szokásos bért kell fizetnie,           azaz azt az átlagbért, amit az adott munkakörben az USA adott régiójában dolgozóknak fizetnek.

A H-1B vízumot általában 3 évre adják és meghosszabbítható újabb 3 évre. Maximálisan 6 évig lehet

H-1B vízummal az USA-ban tartózkodni. Amennyiben a kérelmező 6 év után 1 évre elhagyja az

USA-t, akkor ismét jogosulttá válik a H-1B vízum kérelemre.

H-1B vízummal kapcsolatos további információk:

 • A 65 ezres évi korlátozáson felül évi 20 ezer H-1B vízumot adnak ki azoknak a külföldi kérelmezőknek, akik az USA-ban szereztek magasabb egyetemi fokozatot.

 • A 65 ezres kvótából 5400 H-1B vízumot tartanak fenn singapoori és 1400 H-1B vízumot chilei kérelmezők számára.

 • Állami és magán főiskolák, egyetemek, ezekkel kapcsolatos intézmények, kutatóintézetek, nem- profit szervezetek H-1B vízum kérelmezői nem esnek az évi 65 ezer fős korlátozás alá.

 • A H-1B vízum 6 éven felül meghosszabbítható....

...1 évvel abban az esetben, ha az állandó letelepedési engedélyhez (zöldkártya) szükséges munkaengedély-kérelem elbírálása már több mint egy éve folyamatban van,


...3 évvel abban az esetben, ha a zöldkártyához szükséges munkaengedélyt és az I-140 kérelmet már jóváhagyták.


Megjegyzés:

A H-1B vízummal rendelkezők kérelmezhetik a zöldkártyát, a zöldkártya kérelem nem

jelent hátrányt a H-1B vízum meghosszabbításakor.

O-1 Rendkívüli tehetségek vízuma:

Az O-1 munkavállalási vízumot azok, a tudomány, a művészet, az oktatás, az üzleti élet és a sport

területén működő rendkívüli tehetségű külföldi állampolgárok kérvényezhetik akik szakterületükön

akarnak az USA-ban dolgozni. Az állást felkínálhatja valamely USA vállalkozás, vagy egy, a külföldi

állampolgárt képviselő ügynökség kérelmezi az O-1 vízumot.

Az O-1 vízumra való jogosultsághoz bizonyítani kell, hogy a kérelmező a tudomány, a művészet, az

üzleti élet vagy a sport területén azon kevesek közé tartozik, aki hazájában vagy nemzetközi szinten

csúcs-teljesítményeket ért el. A kérelmezőnek be kell mutatnia egy kimagasló, nemzetközileg elismert

díjat vagy legalább három dokumentumot az alábbiak közül:

 • hazailag vagy nemzetközileg elismert díj vagy kitüntetés a kérelmező szakterületéről,

 • tagság olyan nemzetközi szervezetben, mely elismerten kiemelkedő teljesítményeket                           kíván meg tagságától,

 • szakfolyóiratokban és jelentős kereskedelmi publikációkban megjelent méltatás a külföldi kérelmező tevékenységéről az adott területen,

 • szakmabeliek munkáinak elbírálója egyéni vagy bizottsági szinten,

 • jelentős hozzájárulások a tudomány, az oktatás vagy az üzleti élet területén,

 • tudományos cikkek publikálása szakfolyóiratokban és egyéb jelentős médiában,

 • valamely neves intezményben kulcsfontosságú vagy magas beosztásban való alkalmazás,

 • magas fizetés vagy dijazás amelyet a jelentkező korábbi munkája elismeréseként kiérdemelt.

 • egyéb hasonló tanúbizonyságok, pl. kiváló szakemberek ajánlólevelei.

Tapasztalatunk, hogy minél több a jelentkező egy adott szakterületről, annál nehezebb az O-1 vízum

elnyerése. Például sokkal nehezebb egy neves számítógépes szakembernek az O-1 vízumot

megkapnia mint egy kiváló méhésznek vagy híres mese írónak.

Megjegyzés:


A művészetek területén az O-1 vízum megszerzése valamennyivel könnyebb.

A külföldi művésznek azt kell bizonyítania, hogy megkülönböztetett művészi teljesítményeket ért el. A megkülönböztetett művészi teljesítményt itt úgy értelmezik, hogy a művész magas színvonalon

tevékenykedik, elismertségre, hírnévre vagy vezető szerepre tett szert a művészetekben.


P-1 Kiemelkedő Sportolók és Szórakoztatóipari Művészek vízuma:


A P-1 vízumot azok az egyéni vagy csapatban versenyző sportolók kérvényezhetik akik nemzetközileg

elismert szinten teljesítenek, továbbá azok a szórakoztatóipari művészek akik huzamosabb ideje

nemzetközileg elismert színvonalon lépnek fel egyénileg vagy csoportosan.

A nemzetközi színvonal elismerését bizonyítandó be kell mutatni valamely jelentős USA

sportegyesülettel vagy csapattal kötött szerződést, vagy egy egyéni sportágban elért elismerést,

valamint két dokumentumot az alábbiak közül:

 • részvétel valamely jelentős USA sportegyesületben egy korábbi idényben,

 • nemzetközi versenyen való részvétel egy nemzeti csapat tagjaként,

 • valamely USA egyetem szineiben való részvétel egyetemek közti versenyen,

 • valamely jelentős USA sportegyesület hivatalos képviselőjének vagy a sportág vezető testületi tagjának igazolása arról, hogy a sportoló vagy csapata nemzetközileg elismert,

 • az egyéni sportoló vagy csapatának nemzetközi rangsorolása,

 • egyénileg vagy csapatban szerzett jelentős kitüntések és díjak.

A P-1 vízum kérelemhez a szórakoztatóipari művészcsoportoknak bizonyítaniuk kell, hogy jelentős

ideje folyamatosan nemzetközi elismerésben részesülnek.

J-1 Nemzetközi Csere vízum:

A J-1 Nemzetközi Csere vízumot azon külföldiek számára adják, akik az USA-ban a tanulás, a

gyakorlati képzés és a kulturális csere valamely kombinációjából összetevődő programban kívánnak

résztvenni. Több mint ezer, sokféle területet felölelő program létezik, ezekre várják a legkülönbözőbb

szintű képzettséggel és gyakorlattal rendelkezők jelentkezését.


A kérelmezőnek először egy szponzorált és az USA Külügyminisztériuma által hitelesített programra

kell jelentkeznie, ennek elfogadása után lehet csak benyújtani J-1 vízum kérelmet. Az alábbiakban

felsoroljuk az érvényes programok 13 kategóriáját és azt, hogy az egyes kategóriákban maximum

milyen időtartamra kapható meg a J-1 vízum.

1. Egyetemi tanárok és ösztöndíjas kutatók (3 év)

2. Rövid időtartamú ösztöndíjasok (6 hónap)

3. Gyakornokok (specialisták, nem-specialisták) és pilóta gyakornokok (18 hónap ill. 2 év)

4. Egyetemi és főiskolai hallgatók a diploma megszerzésének időtartamára vagy ha nem diploma megszerzéséhez kötött a tanulmány, akkor két év. (A doktori fokozatnál alacsonyabb fokozatot elért diákok a diploma megszerzése után további 18 hónapos gyakorlaton vehetnek részt, a doktori fokozat elnyerését követőleg 36 hónapig lehet posztdoktorális gyakorlaton résztvenni.)

5. Általános és középiskolai tanárok (3 év)

6. Középiskolai diákok (1 év)

7. Szakemberek a következő szakterületekről: tömegkommunikáció, környezettudomány, ifjúsági vezető, nemzetközi csere-nevelés, múzeumi kiállítások, munkatörvény, közigazgatás, könyvtár tudomány (1 év)

8. Külföldi orvosok (7 év)

9. Nemzetközi látogatók (1 év)

10. Kormány látogatók (18 hónap)

11. Gyerek táboroztatáshoz nevelők (4 hónap)

12. Au-pair (1 év)

13. Nyári diák utazás és munka (4 hónap)

A legnagyobb különálló kategória a “gyakornok” kategória, ezen belül 11 alkategória van:

1. Művészetek és kultúra

2. Információs és kommunikációs média

3. Nevelés, társadalomtudomány, könyvtár tudomány, tanácsadás és szociális munka

4. Egészségügyi szakmák

5. Vezetőképzés, üzleti élet, kereskedelem és pénzügy

6. Repülés

7. Szakmák a tudomány, a mérnökség, az építészet, a matematika és az ipar területéről

8. Építési és szerkezet-építési szakmák

9. Mezőgazdaság, erdészet és halászat

10. Közigazgatás és jog

11. Vendéglátóipar és turizmus

Megjegyzés:

A programok jellegétől függően a képzés irányulhat egy speciális területre egyetemi végzettséggel

rendelkezők részére, vagy a képzés nem egy speciális területtel kapcsolatos és akkor csak gyakorlati

tapasztalat szükséges a részvételhez.

Némely J-1 kategóriánál, pl. főiskolai és egyetemi diákok esetében, a diákok először egy diploma-

szerzési programot fejeznek be és csak a diploma elnyerése után kapnak munkavállalási engedélyt a

célból, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek tanult szakmájukban.

A J-1 vízum tulajdonos házastársa és 21 éven aluli eltartott gyermeke jogosult a J-2 vízumra. A J-2

vízum tulajdonosa jogosult a munkavállalási engedélyre.

A J-2 vízum tulajdonosok tartózkodásuk ideje

alatt járhatnak állami iskolákba és felsőfokú intézményekbe.

A két éves hazatérés követelménye bizonyos J-1 vízumok esetében

A két éves hazatérés követelménye azt jelenti, hogy a J-1 tartózkodási engedély lejártakor a vízum

tulajdonosnak két évre vissza kell térnie hazájába, mivel nem válthat másféle vízumra vagy állandó

tartózkodási engedélyre anélkül, hogy két évig ismét hazájában tartózkodna. A következő esetekben

kell a J-1 vízum tulajdonosának vízuma lejártakor két évre hazájába visszatérnie:

• a J-1 vízum programot az USA kormány vagy az illető hazájának kormánya támogatta,

• az USA Külügyminisztériuma megítélése szerint a J-1 vízum tulajdonosának hazájában szakember hiány van

az érintett szakterületén,

• a J-1 vízum tulajdonosa diploma utáni orvosi tanulmányok folytatására vagy gyakorlatra jött az USA-ba.


Felmentést lehet kapni a két éves hazatérés követelménye alól abban az esetben, ha bizonyítható,

hogy kényszerű hazatérés miatt áthidalhatatlan nehézségekbe ütközik az egyén. Az orvos J-1 vízum

tulajdonosok akkor kaphatnak felmentést a két éves hazatérés követelménye alól, ha elkötelezik

magukat, hogy 3-4 évig orvosi praxist folytatnak az USA egyik egészségügyileg elmaradott területén.

K-1 Amerikai állampolgár menyasszonya/vőlegénye vízum:

Amikor amerikai állampolgár külföldi állampolgárral kíván házasságra lépni és az esküvőt az Egyesült

Államokba tervezik, az amerikai állampolgár, kérvényezheti számára a K-1-es Jegyestársi vízumot. Ez

lehetővé teszi a külföldi állampolgár számára, hogy az Egyesült Államokba belépjen és házasságot

kössön az amerikai állampolgárral.

Ahhoz, hogy a külföldi jegyestárs elnyerhesse a

K-1–es vízumot, a következőknek kell eleget tennie:

 • A jegyestársaknak az elmúlt két évben személyesen is találkozniuk kellett.

 • Mindkét félnek készen kell állnia arra, hogy a K-1-es vízum megszerzését követően és az Egyesült

 • Államokba való belépés után kilencven nappal házasságot kössenek.

A külföldi jegyestárs magával hozhatja előző házasságból született

gyermekét K-2-es vízum segítségével.


A folyamat abból áll, hogy az amerikai jegyestárs átadja kérvényét

a Bevándorlási Hivatalba (USCIS), amely miután jóváhagyta a vízumot, értesíti az amerikai

nagykövetséget abban az országban amelyből a jegyestárs származik.

Ekkor a külföldi jegyestárs átadja vízumkérelmét és a konzulátus kiadja számára a vízumot.

Az Egyesült Államokba való belépéstől számítva kilencven nap áll rendelkezésükre,

hogy házasságot kössenek.

Családi Vízumok:

USA állampolgárok és állandó letelepedési engedéllyel (zöldkártyával) rendelkező egyének

szponzorálhatják családtagjaik állandó letelepedési státuszát (zöldkártyáját). A szponzorálás feltételei

valamint a zöldkártyára való várakozási idő jelentősen eltér USA állampolgár és

zöldkártyás szponzor esetén. USA állampolgárok külföldi jegyesei és

házastársai számára kérvényezhető olyan vízum, amellyel be lehet utazni az USA-ba még

a zöldkártyára való jelentkezés előtt. Gyakran azonban egyszerűbb az eljárás,ha a külföldi házastárs a

származási országában lévő USA konzulátuson közvetlenül kérelmezi a bevándorlási vízumot azután,

hogy USA állampolgár házastársa a Szövetségi Bevándorlási Hivataltól (U.S. Citizenship and

Immigration Service, a továbbiakban USCIS) jóváhagyást kapott a kérelemre.

Zöldkártya szponzorálása USA állampolgárok és

zöldkártyával rendelkezők családtagjainak.

USA állampolgárok és zöldkártyával rendelkező egyének kérelmezhetik bizonyos

családtagjaik számára a zöldkártyát. Ez egy két lépcsős folyamat:

 • kérelem benyújtása annak elismerésére, hogy a rokon jogosult a zöldkártya kérelmezésre,

 • a külföldi rokon, amennyiben már az USA-ban tartózkodik, kérelmezi az USCIS-tól tartózkodási engedélyének módosítását, vagy ha még külföldön van, az USA konzulátuson kérelmezi a zöldkártyát.

Az USA állampolgárok valamennyi rokona, kivéve a legközvetlenebb rokonokat, várakozási listára

kerül, mivel a rokonsági fokozatok valamennyi kategóriájára éves kvótákat szabtak ki. Minél távolabbi

a rokonsági fok, annál hosszabb a várakozás. A zöldkártyával rendelkezők valamennyi rokona, kivétel

nélkül, várakozási listára kerül.

Miután az USCIS jóváhagyta a kérelmet, azt a Nemzeti Vízum Központnak (National Visa Center, a

továbbiakban NVC) továbbítja és ott a kérelem egy ügyszámot kap.

Amikor a megfelelő várakozási idő eltelt és az ügy sorra kerül, az NVC értesíti az érdekelteket a

kezelési költségek befizetésének rendjéről. A befizetést követően az NVC bekéri a bevándorlási

vízumhoz szükséges dokumentációt.

Miután az NVC megbizonyosodott, hogy a dokumentáció teljes, kitűzik a zöldkártya interjút a külföldi

kérelmező számára az illetékes USA követségen vagy konzulátuson.

K-2 Amerikai állampolgár jegyesének gyermeke vízum:

Rokonsági kategóriák és a vonatkozó várakozási időtartamok.

Az USA állampolgárok házastársai, gyermekei (saját és házasságkötéskor 18 év alatti mostoha

gyermekei), valamint szülei tartoznak a legközvetlenebb rokoni kategóriába és mint ilyenek nem

vonatkozik rájuk semmiféle kvóta rendszer és nem kerülnek várakozási listára. A legközvetlenebb

rokonok akkor is kaphatnak zöldkártyát, ha már az USA-ban tartózkodnak és lejárt a vízumuk. Ha

viszont a legközvetlenebb rokon illegálisan lépett be az USA-ba, akkor csak akkor kaphat zöldkártyát,

ha erre jogosultságot szerez az INA 245 (i) elnevezésű speciális törvény alapján.


1. Preferencia kategória

Ide tartoznak az USA állampolgárok 21 éven felüli hajadon ill. nőtlen gyermekei. Ebbe a kategóriában

évi 23 400 zöldkártyát adnak ki és a várakozási idő kb. 5 év.


2. Preferencia kategória

Ez a kategória kizárólag a zöldkártyával rendelkezők rokonaira vonatkozik és

két alkategória tartozik ide.


2/A alkategória

A zöldkártyával rendelkezők házastársaira, valamint saját és mostoha gyermekeire tartozik. A

várakozási idő évek óta 4-5 év, de 2010-ben az időtartam 5-6 hónapra csökkent.


2/B alkategória

Ide a zöldkártyával rendelkezők 21 éven felüli hajadon ill. nőtlen gyermekei tartoznak.

A várakozási idő kb. 5 év.


3. Preferencia kategória

USA állampolgárok bármely korú házas gyermekei tartoznak ebbe a kategóriába.

Ebbe a kategóriában is évi 23 400 zöldkártyát adnak ki és még azokat, amelyek a magasabb rendű

kategóriákból fennmaradnak. A várakozási idő kb. 8 év.


4. Preferencia kategória

USA állampolgárok testvéreire vonatkozik. Ebbe a kategóriában évi 65 000 zöldkártyát adnak ki és

még azokat, amelyek a magasabb rendű kategóriákból fennmaradnak. A várakozási idő kb. 8-10 év.

Egyéb vonatkozó rendelkezések


Általában a szponzor (USA állampolgár vagy zöldkártya tulajdonos) az USA-án belül az USCIS-hez

nyújtja be rokona számára a zöldkártya kérelmet. Bizonyos körülmények esetén (pl. külszolgálat az

USA haderő kötelekében, állami képviseleten vagy ideiglenes munka magán cégnél), a külföldön élő

szponzor (USA állampolgár vagy zöldkártya tulajdonos) közvetlenül az USA követségre vagy

konzulátusra adhatja be a kérelmet.

Csak a 21 évet betöltött USA állampolgárok kérvényezhetik szüleiknek a zöldkártyát. Házastárs,

gyermek és mostohagyermek zöldkártya kérelme esetén a kérelmező legalább 18 éves legyen és

állandó USA lakhellyel rendelkezzen.


USA állampolgár vagy zöldkártya tulajdonos csak akkor kérvényezheti mostoha gyermekei számára a

zöldkártyát, ha a gyermekek még 18 éven aluliak voltak, amikor a vér szerinti szülővel házasságra

lépett. Hasonlóképpen, valamely USA állampolgár csak abban az esetben kérvényezheti

mostohaszülőjének a zöldkártyát, ha még 18 éven aluli volt, amikor vér szerinti szülője és a

mostohaszülő házasságot kötöttek.

K-3 Amerikai állampolgár házastársi vízum:

Amennyiben valamely USA állampolgár egy külföldivel köt házasságot és házastársát az USA-ba

szeretné hozni, kérvényezheti a K-3 házastársi vízumot. A K-3 vízum birtokában a külföldi házastárs

lakhat és dolgozhat az USA-ban miközben a zöldkártyát kérvényezi akár

az USA-n belül, akár annak az országnak az USA konzulátusán, ahol házasságot kötöttek.

 • Az USA állampolgár házastársnak kérvényt kell benyújtania az USCIS-hoz és ebben bizonyítania kell, hogy törvényesen házasságot kötöttek.

 • Miután az USCIS igazolja (ez még nem engedély), hogy a kérvényt megkapta, azUSA állampolgárnak egy második kérvényt kell az USCIS-hoz benyújtania a K-3 vízumért. A kérvény jóváhagyása után a külföldi házastársnak kell a K-3 vízumra jelentkeznie a lakhelye szerinti USA konzulátuson vagy az abban az országban lévő USA konzulátuson, ahol házasságot kötöttek, amennyiben az nem az USA-ban volt.

 • Ezek után a külföldi házastárs beléphet az USA-ba és kérvényezheti a zöldkártyát vagy az USA-n         belül az USCIS-nál, vagy a lakhelye szerinti USA konzulátusán.

K-3 vízummal rendelkező házastárs gyermeke

kérelmezhet K-4 vízumot.

USA állampolgárok vagy zöldkártyával

rendelkezők bántalmazott házastársai

és gyermekei - a Nők Elleni Erőszak

Törvény (Violence Against Women Act, VAWA)


USA állampolgárok és zöldkártyával rendelkezők

bántalmazott házastársai és gyermekei

a Nők Elleni Erőszak Törvény (Violence Against

Women Act, a továbbiakban VAWA) alapján

önállóan kérelmezhetik zöldkártyájukat. A VAWA

bevándorlásra vonatkozó könnyítő rendelkezése alapján a bántalmazott bevándorló a bántalmazó

segítsége és tudta nélkül kérelmezheti a zöldkártyát annak érdekében, hogy biztonságos és független

helyzetbe kerüljön. A következő kategóriákba tartozók kérelmezhetik önállóan zöldkártyájukat:

 • USA állampolgárok és zöldkártyával rendelkezők bántalmazott házastársai kérelmezhetik önállóan a zöldkártyát. A bántalmazott házastárs 21 éven aluli házasulatlan gyermekei kedvezményezettként csatolhatók a kérelemhez.

 • Azon bántalmazott gyermek szülője kérelmezheti önállóan a zöldkártyát, akit a szülő törvényes USA állampolgár vagy zöldkártyával rendelkező házastársa bántalmazott. A kérelemhez kedvezményezettként csatolhatók azok a 21 éven aluli házasulatlan gyermekek,                                 akiket nem ért bántalom.

 • Azon 21 éven aluli házasulatlan gyermek kérvényezheti önállóan a zöldkártyát, akit USA állampolgárságú vagy zöldkártyával rendelkező szülője bántalmazott.

Feltételek, melyek jogosulttá teszik a házastársat a zöldkártyára való önálló jelentkezésre:


 • Törvényes házastársa legyen a bántalmazó USA állampolgárnak vagy zöldkártyával rendelkezőnek. Önálló zöldkártya kérelem nyújtható be a bántalmazó házastárs elhunyta után két éven belül, amennyiben a házasságnak a haláleset vetett véget. Önálló zöldkártya kérelem a bántalmazó házastárstól való válás utáni két éven belül is benyújtható, amennyiben a házasság felbontása a bántalmazással volt összefüggésben.

 • A külföldi házastársat az USA-ban bántalmazták, kivéve, ha a bántalmazó házastárs az USA állami képviseletének alkalmazottja vagy az USA haderő tagja.

 • USA állampolgár vagy zöldkártyával rendelkező házastárs különös kegyetlenséggel bántalmazta a külföldi házastársat vagy a külföldi házastárs gyermekét a házasság során.

 • A külföldi házastárs jelleme jó és erkölcsös legyen.

 • Jó hiszemben lépett házasságra és nem kizárólag a bevándorlással járó előnyök miatt.

Valamely gyermek akkor jogosult az önálló zöldkártya kérelemre, ha a bevándorlási törvény alapján      a bántalmazó gyermekeként sorolták be.


USA állampolgár özvegye:

A törvény értelmében a kérelmező USA állampolgár elhalálozásával a zöldkártya

kérelem sem él tovább. Vannak esetek azonban, amikor az USCIS humanitárius

megfontolások alapján engedélyezi az ügy folytatását.

Amennyiben az özvegy a halálesetet megelőzően legalább két évig volt az elhunyt házastársa, akkor

speciális rendelkezések alapján önállóan jelentkezhet a zöldkártyára.

Honosítás:

A honosítás az a folyamat amelyen keresztül a Zöldkártya tulajdonosa kérvényezheti az amerikai

állampolgárságot. Néhány fontos lépést mindenkinek meg kell tennie, még mielőtt átvehetné az

állampolgárságot:

A követelmények a következők:

 • Rendelkeznie kell Zöldkártyával.

 • Rendelkeznie kell Zöldkártyával legalább öt éve. Ez alól kivétel az a személy, aki házasság után           nyerte el a Zöldkártyáját. Ezen személyek már a Zöldkártyájukon lévő feltételek eltörlése után             három évvel kérvényezhetik a Zöldkártyát. Nem tartózkodhattak az országon kívül több mint hat         hónapot az elmúlt öt évben (vagy pedig nem többet mint három évet, ha a Zöldkártyát                       házasságon keresztül szerezte) vagy pedig a honosítási folyamat vége előtt.

 • A kérvényezőnek az Egyesült Államokban kell tartózkodnia a kötelező tartózkodási időnek a felét.

 • A kérvényezőnek abban az államban, ahol a honosítást kérvényezi legalább                                       három hónapot kellett élnie.

 • A kérvényezőnek tudnia kell angolul írni és kommunikálni                                                                 (ezt a honosítási folyamat során ellenőrzik).

 • Ismernie kell az Egyesült Államok államberendezését és rövid történelmét. (ezt is a honosítási folyamat során ellenőrzik).

 • Pozitív személyiségének tükröznie kell az Egyesült Államok alapelveit. Ez azt jelenti, hogy a kérvényező nem büntetett előéletű, nem folyik ellene bűnvádi eljárás és hajlandó támogatni az Egyesült Államok államberendezését.

 • A kérvényező betöltötte a tizennyolcadik életévét. Gyermekei, akik még nem töltötték be a tizennyolcadik életévüket, úgyszintén kérvényezhetik az állampolgárságot szüleik által.

Megjegyzés:

A zöldkártya tulajdonosok kérvényezhetik az USA állampolgárságot honosítási folyamat révén. Mivel

nincs olyan követelmény, hogy minden zöldkártya tulajdonosnak kérvényeznie kelljen az USA

állampolgárságot, a zöldkártya tulajdonos nem kapja meg automatikusan az USA állampolgárságot.

Amikor azonban a zöldkártya tulajdonos kérvényezi a honosítást, a Szövetségi Bevándorlási Hivatal

(U.S. Citizenship and Immigration Service s, a továbbiakban USCIS) ellenőrzi a kérelmező előéletére

vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartásban és azt, hogy annak idején a zöldkártya meg

ítélése megfelelően történt-e. Ez azt is eredményezheti, hogy a kérelmező elveszítheti a már

megszerzett állandó letelepedési engedélyét amennyiben zöldkártya jogosultsága nem volt megfelelő,

vagy ha komoly bűnvádi ítéletet hoztak ellene. Bár a honosítás bonyolítása nem jár túl sok

nehézséggel, mégsem kizárólag egy formális eljárás.

Request More Information

Name*

Email Address*

Message*

bottom of page