AMERIKAICEGALAPITAS.COM

A lehetőség itt van, ha változtatni szeretne.

OFFSHORE CÉG, Delaware, DE


Amerikai vízum ügyintézést vállalunk, akár a partner amerikai ügyvédi irodával 


közösen rugalmasan és több évi tapasztaltok mellett képviseljük az ügyfeleket. 


Az amerikai vízum egy,az útlevélbe ragasztott matrica, mely feljogosítja a 


tulajdonosát az Egyesült Államokba való belépésre.


72 különböző amerikai nem-bevándorló vízum típus vagy besorolás létezik és 6 


bevándorló vízum.Ezek közül párat alábbiakban felsorolunk.


2010. augusztus 6-án az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala bejelentette, hogy szeptember 8-tól 14 dolláros díjat vezetnek be az ESTA-n (Utazási Engedélyt Jóváhagyó Elektronikus Rendszer) keresztül benyújtott kérelmekre.


ESTA vízum menetes beutazási engedély:2010. augusztus 6-án az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala bejelentette, hogy szeptember 8-tól 14 dolláros díjat vezetnek be az ESTA-n (Utazási Engedélyt Jóváhagyó Elektronikus Rendszer) keresztül benyújtott kérelmekre. A díjat a rendszer üzemeltetési költségei alapján állapították meg, a 2009-es Utazást Népszerűsítő Törvény (Travel Promotion Act) rendelkezése alapján.Ez a díj minden olyan utasra vonatkozik, aki a Vízummentességi Program keretében látogat az Egyesült Államokba. Azoknak az utazóknak, akiknek már van érvényes amerikai vízumuk, vagy már megkapták az ESTA jóváhagyást, nem kell fizetniük, ám ha új ESTA engedélyért folyamodnak, már rájuk is érvényes a díjfizetési kötelezettség. Az ESTA engedélyek két évig érvényesek.


A budapesti Amerikai Nagykövetség felhívja az utazók figyelmét, hogy az Egyesült Államokba a Vízummentességi Program keretében történő beutazáshoz ESTA kérelem kitöltése szükséges. Azt tanácsoljuk, hogy ESTA kérelmét legalább 72 órával a tervezett utazás előtt adja be.


Semmilyen harmadik félnek, amely az ESTA kitöltéséhez ajánl szolgáltatást, nincs hivatalos kapcsolata az Amerikai Nagykövetséggel, és nem tudják befolyásolni az ESTA kérelem kedvező elbírálását, illetve a kérelem feldolgozásának idejét. Azt tanácsoljuk az utazóknak, hogy legyenek óvatosak, és alaposan tanulmányozzák át a felajánlott szolgáltatást, mielőtt bármilyen harmadik fél szolgáltatását igénybe veszik.


Azok az utazók, akik közvetlenül az ESTA oldalán kívánnak regisztrálni, kérjük, látogassanak el az ESTA oldalára. Az ESTA internetes oldala 22 nyelven érhető el (magyarul is) és külön kitöltési útmutató (Súgó) segíti a vízummentesen utazót a jelentkezés folyamán. További információért kérjük, látogasson el Belbiztonsági Minisztérium oldalára.


Call us today for a FREE initial consultation! Keressen fel ingyenes konzultációra!E-2 Befektetői vízum:
Az E 2 befektetői hosszú lejáratú,megújítható munkavállalási vízumot azon üzleti befektetők 


kérvényezhetik,akik olyan országból származnak,melynek kétoldalú államközi befektetői 


szerződése van az Amerikai Egyesült Államokkal (Magyarországgal nincs szerződés). A befektetőnek alapítania kell egy USA céget amely a beruházó által vásárolandó vagy 


létrehozandó vállalkozást fogja  működtetni és amely alapján a beruházó kérvényezheti az 


E-2 vízumot.   Úgy az USA vállalkozásnak mint az egyéni beruházónak meg kell felelnie az 


E-2 vízum követelményeinek.Az E-2 vízum alapvető követelményei:Az érvényes államközi befektetői szerződéssel rendelkező országból származó külföldi 

állampolgárnak vagy állampolgároknak az USA cégben legalább a részvények 50%-át kell 

birtokolniuk, továbbá  ezen személyek nem rendelkezhetnek állandó letelepedési 

engedéllyel vagy egyéb más, az E-2 vízumtól eltérő tartózkodási engedéllyel az USA-ban. 


 • A befektetendő tőkének jelentősnek kell lennie és saját erőből kell hogy származzon vagy    olyan kölcsönből, melynek biztosítéka a befektető személyes vagyona.   A beruházás            minimális összegét nem határozták meg, de annak elég nagynak kell lennie ahhoz hogy      profitábilis, fejlődőképes és terjeszkedésre alkalmas vállalkozás létesüljön.
 • A  cégnek a helyi gazdasághoz nemcsak érintőlegesen kell hozzájárulnia, azaz nem              elegendő, hogy a befektető csak azért  fektessen be, hogy a saját megélhetését                  biztosítsa.  Azon felül, hogy a vállalat a befektetőnek a megélhetéshez elegendő                  jövedelmet fizet, USA munkaerőt is alkalmazzon és termeljen profitot.
 • A kérelmezőnek be kell mutatnia hogy olyan szakmai tapasztalatokkal és képesítéssel          rendelkezik, melyek alkalmassá teszik a cég által ajánlott munka elvégzésére. Továbbá, a    befektető kizárólag a vállalkozás ügyintézésének és irányításának a szándékával lépjen be    az USA-ba.Mindazoknak, akik az E-2 Befektetői vízum kérelmet fontolgatják, javasoljuk, hogy vegyék 


fel ügyvédi irodánkkal a kapcsolatot mielőtt egy USA cégbe befektetnének.  Mi útmutatást 


tudunk adni a vásárláshoz és kiértékeljük, hogy a választott vállalkozás eleget tesz-e az E-2 


vízum követelményeinek.


Az is fontos tényező, hogy az USA cég folyamatosan tegyen eleget az E-2 vízum 


követelményeinek annak érdekében, hogy meghosszabbítható legyen.  Tehát nem 


elegendő, hogy a befektető egy olyan vállalkozásra tegyen szert, amely ugyan eleget tesz 


az első E-2 vízum követelményeinek, de nem hordoz magában olyan továbbfejlődési 


lehetőséget, amely a későbbiekben a vízum többszöri meghosszabbítását biztosítja.Fontos tudni,hogy a vízum intézésének korai szakaszában elkövetett hibák általában súlyos, 

gyakran helyrehozhatatlan hosszútávú következményekkel járhatnak. Ezért bevándorlási 

stratégiájának első és elengedhetetlen lépése egy átfogó jogi tanácsadás legyen, ennek 

során közép és/vagy hosszútávú bevándorlási céljait pontosan kielemezzük. 


Az E-2 Befektetői vízummal kapcsolatos további  információk:


 • Az E-2 Befektetői vízum tulajdonosának házastársa olyan munkavállalási engedélyt              kaphat, mellyel bármely munkáltatónál bármilyen munkakörben dolgozhat.
 • A cég, melybe a vállalkozó beruházott, tevékenységét megváltoztathatja vagy azt újabb      területekre terjesztheti ki.


Jelenleg mindaddig, amíg a vállalkozás a követelményeknek megfelel, az E-2 vízum 

megújítása nem esik korlátozás alá. Az E-2 vízum kérelmet általában a kérelmező 

származási országában lévő USA külképviseleten kell benyújtani.   E-2 vízumokat az illető 

országgal fennálló kétoldalú szerződésben   engedélyezett  időszakban bocsájtanak ki.   

Amennyiben a kérelmező legálisan már az USA-ban tartózkodik, akkor kérelmezheti a 

Szövetségi Bevándorlási Hivataltól (U.S. Citizenship and Immigration Services, a 

továbbiakban USCIS), hogy tartózkodási engedélyét  E-2–re változtassák.  Ilyenkor 

azonban, ha az illető kilép az USA-ból, akkor elveszíti az E-2 tartózkodási jogosultságát,és a 

visszatéréshez az USA külképviseletén kell újra kérelmeznie az E-2 vízumot. Visszatérhet az 

illető személy más vízummal is,ebben az esetben ismét az USCIS-en keresztül kell az E-2-re 

való változtatást kérvényeznie. 


E-1 Kereskedői vízum:


Azok az üzletemberek akik jelentős mennyiségű áruval és szolgáltatással kapcsolatos 


kereskedelmet folytatnak az USA-val kérvényezhetik az E-1 kereskedői vízumot.   Ez a fajta 


vízumkérelmi lehetőség csak azon államok polgárai vonatkozik, melyek kétoldalú államközi 


üzleti és kereskedelmi szerződésben állnak az USA-val.  Vállalkozásnak és vállalkozónak 


egyaránt meg kell felelnie a fennálló vízum követelményeknek.A kereskedelmi vállalatokat érintő követelmények: • Import-export tevékenységet kell folytatni az USA és a azon ország között, mellyel az          államközi szerződés fennáll. Kereskedni lehet áruval vagy szolgáltatással, a vízum                kérelmezése idején azonban már folyamatban kell lennie a kereskedelmi                            tevékenységnek. A kereskedés lehet vétel vagy eladás, az áru vagy a szolgáltatás                irányulhat az USA felé vagy eredhet az USA-ból.
 • Az USA és az államközi szerződésben lévő ország között jelentős mennyiségű                      kereskedelmet kell bonyolítani. A vállalkozásnak fel kell mutatnia, hogy a kereskedelem        jelentős és hogy az év folyamán rendszeres tranzakciókat hajtanak végre.
 • A kereskedelmi vállalkozás nemzetközi forgalmának legalább 50%-a az USA és az                államközi szerződésben lévő ország között történjen.A kérelmezőt érintő követelmények: • A kérelmezőnek be kell mutatnia, hogy olyan szakmai tapasztalatokkal és                          bizonyítványokkal rendelkezik melyek a vállalkozás működtetésére alkalmassá teszik.

Az E-1 vízum kérelmet általában a kérelmező származási országában lévő USA 

külképviseleten kell benyújtani. E-1 vízumokat az illető országgal fennálló kétoldalú 

szerződésben   engedélyezett  időszakban bocsájtanak ki.  Amennyiben a kérelmező 

legálisan már az USA-ban tartózkodik, kérelmezheti az USCIS-tól, hogy tartózkodási 

engedélyét  E-1–re változtassák. Ilyenkor azonban, ha az illető kilép az USA-ból, elveszíti az 

E-1 tartózkodási jogosultságát, és a visszatéréshez az USA külképviseletén kell újra 

kérelmeznie az E-1 vízumot.  Visszatérhet az illető személy más vízummal is, ebben az 

esetben ismét az USCIS-en keresztül kell az E-1-re való változtatást kérvényeznie. 


Az E-1 vízum további előnyei: • Az E-1 kereskedői vízum tulajdonosának házastársa olyan munkavállalási engedélyt            kaphat, mellyel bármely munkáltatónál bármilyen munkakörben dolgozhat.
 • Az E-1 vízum nem  bevándorlási vízum és mindaddig megújítható, ameddig a vállalkozás      alapján a jogosultság fennáll.Megjegyzés: A potenciális E-1 kereskedelmi vízum-kérelmező már a vízum-mentes beutazás vagy a B-1 


vállalkozói vízum keretein belül  alapítson céget és szervezzen üzleti vállalkozást az USA-


ban.  Az E-1 vízum kérelem benyújtásakor a vállalkozásnak már működnie kell és 


rendszeres tranzakciókat kell addigra folytatnia.  Az USA vállalkozás szervezésének 


időszakában a kereskedő folytathat tárgyalásokat, felvehet alkalmazottakat, aláírhat 


szerződéseket, stb., viszont nem jogosult közvetlen üzleti tevékenység folytatására, 


alkalmazottak irányitására, és az USA cég nem fizethet neki bért.


Az offshore angol kifejezés szó szerinti jelentése: parton túli, parton kívüli.  Azon vállalatok tartoznak ebbe a kategóriába, melyek a cégbejegyzés  országában nem folytatnak tevékenységet. Általában adóoptimalizálásra  használják, de egyre nagyobb szerepet kap más pénzügyi tevékenységek  során, az ingatlan szektorban, valamint a nemzetközi kereskedelemben és az e- kereskedelemben is.

Munkavállalási vízumokAz alábbiakban általános információt talál a 


leggyakoribb munkavállalói vízumokról. Mivel nincs 


két egyforma eset, ezért javasoljuk, hogy beszélje 


meg velünk, hogy melyek az Ön lehetőségei.


 • L-1 Vállalaton Belüli Áthelyezési vízum
 • H-1B Szakember vízum
 • O-1 Rendkívüli Tehetségek vízuma
 • P-1 Kiemelkedő Sportolók és Szórakoztató ipari            Művészek vízuma
 • J-1 Nemzetközi Csere vízum
   


L-1 Vállalaton Belüli Áthelyezési vízum:Az L-1 vízumra való jogosultság feltételei: • Az áthelyező külföldi vállalat az USA vállalat anyavállalata, leányvállalata vagy társvállalata legyen.      Ezt társtulajdonosként valósítható meg vagy úgy, hogy az egyik vállalkozás a másik tulajdona és        egyazon személynek mindkét vállalkozásban van ellenőrzési érdekeltsége, vagy úgy, hogy                  ugyanazon egyéneknek közös ellenőrzési érdekeltségük van mindkét vállalkozásban.

 • Az L-1 menedzser az USA vállalatban több alkalmazotti réteget irányítson vagy speciális funkciót          töltsön be az USA vállalaton belül.

 • Az L-1 szakember rendelkezzen speciális és egyedi ismeretekkel, tudással, melyeket majd az USA        vállalat dolgozóinak átad.

 • Az L-1 menedzsernek vagy szakembernek az áthelyezés előtti 3 éves időszakban legalább egy évet      kell folyamatosan annál a külföldi vállalatnál dolgoznia, mely őt az USA-ba áthelyezi.

 • Az L-1 menedzser vízum többszöri megújításának feltétele az USA vállalat több alkalmazotti                rétegének irányítása.


Amennyiben az USA vállalat egy évnél rövidebb ideje működik, az L-1 vízumot csak egy évre adják 


meg a kérelmezőnek. Mivel az L-1 vízum megújítása idején az L-1 menedzsernek számos 


alkalmazottat kell több szinten is irányítania a vállalaton belül, ezért Antony Olson ügyvéd kifejezetten 


javasolja, hogy a vállalatot már az első vízum kibocsájtása idejére megalapítsák, az működőképes 


legyen vagy USA alkalmazottak segítségével már működjön is.Megjegyezések: • Létezik egy speciális zöldkártya, az EB-1 multinacionális menedzser zöldkártya L-1 menedzserek          számára. Az a menedzser, aki minden tekintetben jól megfelel az L-1 vízum követelményeinek, nagy    valószínűséggel megfelel az EB-1 multinacionális menedzser zöldkártya feltételeinek is.
 • Az L-1 menedzser vagy szakember házastársa olyan munkavállalási engedélyt kaphat, mellyel            bármely munkáltatónál bármilyen munkakörben dolgozhat.


H-1B  Szakember vízum:


A külföldi szakemberek alkalmazásában érdekelt USA vállalatok készséggel szponzorálják a H-1B 


vízumot. Ezt a kategóriát azonban a Kongresszus az USA dolgozók és a bér-stabilitás érdekében 


költségvetési évenként 65 ezer főre korlátozza.A H-1B vízum feltételei: • Az USA munkáltató tegyen állásajánlatot a külföldi szakembernek egy a szakismeretét igénylő            munkakör betöltésére.
 • A szakismeretet igénylő munkakör definíció szerint olyan munkakör, melynek ellátásához                    felsőfokokú végzettség szükséges legalább alapszakon (BA, BSc, BEng) és amely munkakört az          iparágban rendszeresen ilyen végzettséggel látnak el.
 • A külföldi szakember rendelkezzen a meghirdetett vagy ahhoz közeli szakterületen alapszakon, vagy  magasabb fokozaton felsőfokú végzettséggel. Az is elfogadható, ha a szakembernek a  felsőoktatással egyenértékű munkában eltöltött gyakorlata van, és az is, ha azonos területről  rendelkezik munkahelyi tapasztalattal és felsőfokú tanulmányokkal. 3 év gyakorlati tapasztalat     egyenértékű egy év felsőfokú tanulmánnyal.
 • Az USA munkáltatónak a H-1B vízummal rendelkező számára az u.n. szokásos bért kell fizetnie,          azaz azt az átlagbért, amit az adott munkakörben az USA adott régiójában dolgozóknak fizetnek.A H-1B vízumot általában 3 évre adják és meghosszabbítható újabb 3 évre. Maximálisan 6 évig lehet 


H-1B vízummal az USA-ban tartózkodni. Amennyiben a kérelmező 6 év után 1 évre elhagyja az 


USA-t, akkor ismét jogosulttá válik a H-1B vízum kérelemre.H-1B vízummal kapcsolatos további információk: • A 65 ezres évi korlátozáson felül évi 20 ezer H-1B vízumot adnak ki azoknak a külföldi                        kérelmezőknek, akik az USA-ban szereztek magasabb egyetemi fokozatot.
 • A 65 ezres kvótából 5400 H-1B vízumot tartanak fenn singapoori és 1400 H-1B vízumot chilei              kérelmezők számára.
 • Állami és magán főiskolák, egyetemek, ezekkel kapcsolatos intézmények, kutatóintézetek, nem-          profit szervezetek H-1B vízum kérelmezői nem esnek az évi 65 ezer fős korlátozás alá.
 • A H-1B vízum 6 éven felül meghosszabbítható....
     ...1 évvel abban az esetben, ha az állandó letelepedési engedélyhez (zöldkártya) szükséges                munkaengedély-kérelem elbírálása már több mint egy éve folyamatban van,
     ...3 évvel abban az esetben, ha a zöldkártyához szükséges munkaengedélyt és az I-140 kérelmet        már jóváhagyták.Megjegyzés: 


A H-1B vízummal rendelkezők kérelmezhetik a zöldkártyát, a zöldkártya kérelem nem 


jelent hátrányt a H-1B vízum meghosszabbításakor.O-1 Rendkívüli tehetségek vízuma:Az O-1 munkavállalási vízumot azok, a tudomány, a művészet, az oktatás, az üzleti élet és a sport 


területén működő rendkívüli tehetségű külföldi állampolgárok kérvényezhetik akik szakterületükön 


akarnak az USA-ban dolgozni. Az állást felkínálhatja valamely USA vállalkozás, vagy egy, a külföldi 


állampolgárt képviselő ügynökség kérelmezi az O-1 vízumot.


Az O-1 vízumra való jogosultsághoz bizonyítani kell, hogy a kérelmező a tudomány, a művészet, az 


üzleti élet vagy a sport területén azon kevesek közé tartozik, aki hazájában vagy nemzetközi szinten 


csúcs-teljesítményeket ért el. A kérelmezőnek be kell mutatnia egy kimagasló, nemzetközileg elismert 


díjat vagy legalább három dokumentumot az alábbiak közül:


 • hazailag vagy nemzetközileg elismert díj vagy kitüntetés a kérelmező szakterületéről,
 • tagság olyan nemzetközi szervezetben, mely elismerten kiemelkedő teljesítményeket                          kíván meg tagságától,
 • szakfolyóiratokban és jelentős kereskedelmi publikációkban megjelent méltatás a külföldi kérelmező    tevékenységéről az adott területen,
 • szakmabeliek munkáinak elbírálója egyéni vagy bizottsági szinten,
 • jelentős hozzájárulások a tudomány, az oktatás vagy az üzleti élet területén,
 • tudományos cikkek publikálása szakfolyóiratokban és egyéb jelentős médiában,
 • valamely neves intezményben kulcsfontosságú vagy magas beosztásban való alkalmazás,
 • magas fizetés vagy dijazás amelyet a jelentkező korábbi munkája elismeréseként kiérdemelt.
 • egyéb hasonló tanúbizonyságok, pl. kiváló szakemberek ajánlólevelei.Tapasztalatunk, hogy minél több a jelentkező egy adott szakterületről, annál nehezebb az O-1 vízum 


elnyerése. Például sokkal nehezebb egy neves számítógépes szakembernek az O-1 vízumot 


megkapnia mint egy kiváló méhésznek vagy híres mese írónak.Megjegyzés: A művészetek területén az O-1 vízum megszerzése valamennyivel könnyebb. 


A külföldi művésznek azt kell bizonyítania, hogy megkülönböztetett művészi teljesítményeket ért el. A 


megkülönböztetett művészi teljesítményt itt úgy értelmezik, hogy a művész magas színvonalon 


tevékenykedik, elismertségre, hírnévre vagy vezető szerepre tett szert a művészetekben.P-1 Kiemelkedő Sportolók és Szórakoztatóipari Művészek vízuma:A P-1 vízumot azok az egyéni vagy csapatban versenyző sportolók kérvényezhetik akik nemzetközileg 


elismert szinten teljesítenek, továbbá azok a szórakoztatóipari művészek akik huzamosabb ideje 


nemzetközileg elismert színvonalon lépnek fel egyénileg vagy csoportosan.


A nemzetközi színvonal elismerését bizonyítandó be kell mutatni valamely jelentős USA 


sportegyesülettel vagy csapattal kötött szerződést, vagy egy egyéni sportágban elért elismerést, 


valamint két dokumentumot az alábbiak közül:


 • részvétel valamely jelentős USA sportegyesületben egy korábbi idényben,
 • nemzetközi versenyen való részvétel egy nemzeti csapat tagjaként,
 • valamely USA egyetem szineiben való részvétel egyetemek közti versenyen,
 • valamely jelentős USA sportegyesület hivatalos képviselőjének vagy a sportág vezető testületi             tagjának igazolása arról, hogy a sportoló vagy csapata nemzetközileg elismert,
 • az egyéni sportoló vagy csapatának nemzetközi rangsorolása,
 • egyénileg vagy csapatban szerzett jelentős kitüntések és díjak.A P-1 vízum kérelemhez a szórakoztatóipari művészcsoportoknak bizonyítaniuk kell, hogy jelentős 


ideje folyamatosan nemzetközi elismerésben részesülnek.J-1 Nemzetközi Csere vízum:A J-1 Nemzetközi Csere vízumot azon külföldiek számára adják, akik az USA-ban a tanulás, a 


gyakorlati képzés és a kulturális csere valamely kombinációjából összetevődő programban kívánnak 


résztvenni. Több mint ezer, sokféle területet felölelő program létezik, ezekre várják a legkülönbözőbb 


szintű képzettséggel és gyakorlattal rendelkezők jelentkezését.


A kérelmezőnek először egy szponzorált és az USA Külügyminisztériuma által hitelesített programra 


kell jelentkeznie, ennek elfogadása után lehet csak benyújtani J-1 vízum kérelmet. Az alábbiakban 


felsoroljuk az érvényes programok 13 kategóriáját és azt, hogy az egyes kategóriákban maximum 


milyen időtartamra kapható meg a J-1 vízum.


1. Egyetemi tanárok és ösztöndíjas kutatók (3 év)

2. Rövid időtartamú ösztöndíjasok (6 hónap)

3. Gyakornokok (specialisták, nem-specialisták) és pilóta gyakornokok (18 hónap ill. 2 év)

4. Egyetemi és főiskolai hallgatók a diploma megszerzésének időtartamára vagy ha nem diploma             megszerzéséhez kötött a tanulmány, akkor két év. (A doktori fokozatnál alacsonyabb fokozatot           elért diákok a diploma megszerzése után további 18 hónapos gyakorlaton vehetnek részt, a doktori     fokozat elnyerését követőleg 36 hónapig lehet posztdoktorális gyakorlaton résztvenni.)

5. Általános és középiskolai tanárok (3 év)

6. Középiskolai diákok (1 év)

7. Szakemberek a következő szakterületekről: tömegkommunikáció, környezettudomány, ifjúsági             vezető, nemzetközi csere-nevelés, múzeumi kiállítások, munkatörvény, közigazgatás, könyvtár             tudomány (1 év)

8. Külföldi orvosok (7 év)

9. Nemzetközi látogatók (1 év)

10. Kormány látogatók (18 hónap)

11. Gyerek táboroztatáshoz nevelők (4 hónap)

12. Au-pair (1 év)

13. Nyári diák utazás és munka (4 hónap)A legnagyobb különálló kategória a “gyakornok” kategória, ezen belül 11 alkategória van:


1. Művészetek és kultúra

2. Információs és kommunikációs média

3. Nevelés, társadalomtudomány, könyvtár tudomány, tanácsadás és szociális munka

4. Egészségügyi szakmák

5. Vezetőképzés, üzleti élet, kereskedelem és pénzügy

6. Repülés

7. Szakmák a tudomány, a mérnökség, az építészet, a matematika és az ipar területéről

8. Építési és szerkezet-építési szakmák

9. Mezőgazdaság, erdészet és halászat

10. Közigazgatás és jog

11. Vendéglátóipar és turizmusMegjegyzés: 


A programok jellegétől függően a képzés irányulhat egy speciális területre egyetemi végzettséggel 


rendelkezők részére, vagy a képzés nem egy speciális területtel kapcsolatos és akkor csak gyakorlati 


tapasztalat szükséges a részvételhez.


Némely J-1 kategóriánál, pl. főiskolai és egyetemi diákok esetében, a diákok először egy diploma-


szerzési programot fejeznek be és csak a diploma elnyerése után kapnak munkavállalási engedélyt a 


célból, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek tanult szakmájukban.


A J-1 vízum tulajdonos házastársa és 21 éven aluli eltartott gyermeke jogosult a J-2 vízumra. A J-2 


vízum tulajdonosa jogosult a munkavállalási engedélyre. 


A J-2 vízum tulajdonosok tartózkodásuk ideje 


alatt járhatnak állami iskolákba és felsőfokú intézményekbe.


A két éves hazatérés követelménye bizonyos J-1 vízumok esetében


A két éves hazatérés követelménye azt jelenti, hogy a J-1 tartózkodási engedély lejártakor a vízum 


tulajdonosnak két évre vissza kell térnie hazájába, mivel nem válthat másféle vízumra vagy állandó 


tartózkodási engedélyre anélkül, hogy két évig ismét hazájában tartózkodna. A következő esetekben 


kell a J-1 vízum tulajdonosának vízuma lejártakor két évre hazájába visszatérnie:


• a J-1 vízum programot az USA kormány vagy az illető hazájának kormánya támogatta,
• az USA Külügyminisztériuma megítélése szerint a J-1 vízum tulajdonosának hazájában szakember        hiány van az érintett szakterületén,
• a J-1 vízum tulajdonosa diploma utáni orvosi tanulmányok folytatására vagy 

   gyakorlatra jött az USA-ba.Felmentést lehet kapni a két éves hazatérés követelménye alól abban az esetben, ha bizonyítható, 


hogy kényszerű hazatérés miatt áthidalhatatlan nehézségekbe ütközik az egyén. Az orvos J-1 vízum 


tulajdonosok akkor kaphatnak felmentést a két éves hazatérés követelménye alól, ha elkötelezik 


magukat, hogy 3-4 évig orvosi praxist folytatnak az USA egyik egészségügyileg elmaradott területén.
Call us today for a FREE initial consultation! Keressen fel ingyenes konzultációra!K-1 Amerikai állampolgár menyasszonya/vőlegénye vízum:Amikor amerikai állampolgár külföldi állampolgárral kíván házasságra lépni és az esküvőt az Egyesült 


Államokba tervezik, az amerikai állampolgár, kérvényezheti számára a K-1-es Jegyestársi vízumot. Ez 


lehetővé teszi a külföldi állampolgár számára, hogy az Egyesült Államokba belépjen és házasságot 


kössön az amerikai állampolgárral.


Ahhoz, hogy a külföldi jegyestárs elnyerhesse a 


K-1–es vízumot, a következőknek kell eleget tennie:


 • A jegyestársaknak az elmúlt két évben személyesen is találkozniuk kellett.
 • Mindkét félnek készen kell állnia arra, hogy a K-1-es vízum megszerzését követően és az Egyesült     
 • Államokba való belépés után kilencven nappal házasságot kössenek.


A külföldi jegyestárs magával hozhatja előző házasságból született 

gyermekét K-2-es vízum segítségével. A folyamat abból áll, hogy az amerikai jegyestárs átadja kérvényét 


a Bevándorlási Hivatalba (USCIS), amely miután jóváhagyta a vízumot, értesíti az amerikai 


nagykövetséget abban az országban amelyből a jegyestárs származik.  

 

Ekkor a külföldi jegyestárs átadja vízumkérelmét és a konzulátus kiadja számára a vízumot. 


Az Egyesült Államokba való belépéstől számítva kilencven nap áll rendelkezésükre, 


hogy házasságot kössenek.


Az offshore angol kifejezés szó szerinti jelentése: parton túli, parton kívüli.  Azon vállalatok tartoznak ebbe a kategóriába, melyek a cégbejegyzés  országában nem folytatnak tevékenységet. Általában adóoptimalizálásra  használják, de egyre nagyobb szerepet kap más pénzügyi tevékenységek  során, az ingatlan szektorban, valamint a nemzetközi kereskedelemben és az e- kereskedelemben is.
Családi Vízumok:USA állampolgárok és állandó letelepedési engedéllyel (zöldkártyával) rendelkező egyének 


szponzorálhatják családtagjaik állandó letelepedési státuszát (zöldkártyáját). A szponzorálás feltételei 


valamint a zöldkártyára való várakozási idő jelentősen eltér USA állampolgár és 


zöldkártyás szponzor esetén. USA állampolgárok külföldi jegyesei és 


házastársai számára kérvényezhető olyan vízum, amellyel be lehet utazni az USA-ba még 


a zöldkártyára való jelentkezés előtt. Gyakran azonban egyszerűbb az eljárás,ha a külföldi házastárs a 


származási országában lévő USA konzulátuson közvetlenül kérelmezi a bevándorlási vízumot azután, 


hogy USA állampolgár házastársa a Szövetségi Bevándorlási Hivataltól (U.S. Citizenship and 


Immigration Service, a továbbiakban USCIS) jóváhagyást kapott a kérelemre.
Zöldkártya szponzorálása USA állampolgárok és


zöldkártyával rendelkezők családtagjainak.USA állampolgárok és zöldkártyával rendelkező egyének kérelmezhetik bizonyos 


családtagjaik számára a zöldkártyát. Ez egy két lépcsős folyamat:


 1. kérelem benyújtása annak elismerésére, hogy a rokon jogosult a zöldkártya kérelmezésre,
 2. a külföldi rokon, amennyiben már az USA-ban tartózkodik, kérelmezi az USCIS-tól tartózkodási          engedélyének módosítását, vagy ha még külföldön van, az USA konzulátuson kérelmezi a zöldkártyát.Az USA állampolgárok valamennyi rokona, kivéve a legközvetlenebb rokonokat, várakozási listára 


kerül, mivel a rokonsági fokozatok valamennyi kategóriájára éves kvótákat szabtak ki. Minél távolabbi 


a rokonsági fok, annál hosszabb a várakozás. A zöldkártyával rendelkezők valamennyi rokona, kivétel 


nélkül, várakozási listára kerül.Miután az USCIS jóváhagyta a kérelmet, azt a Nemzeti Vízum Központnak (National Visa Center, 


továbbiakban NVC) továbbítja és ott a kérelem egy ügyszámot kap. 


Amikor a megfelelő várakozási idő eltelt és az ügy sorra kerül, az NVC értesíti az érdekelteket a 


kezelési költségek befizetésének rendjéről. A befizetést követően az NVC bekéri a bevándorlási 


vízumhoz szükséges dokumentációt.


Miután az NVC megbizonyosodott, hogy a dokumentáció teljes, kitűzik a zöldkártya interjút a külföldi 


kérelmező számára az illetékes USA követségen vagy konzulátuson.K-2 Amerikai állampolgár jegyesének gyermeke vízum:Rokonsági kategóriák és a vonatkozó várakozási időtartamok.


Az USA állampolgárok házastársai, gyermekei (saját és házasságkötéskor 18 év alatti mostoha 


gyermekei), valamint szülei tartoznak a legközvetlenebb rokoni kategóriába és mint ilyenek nem 


vonatkozik rájuk semmiféle kvóta rendszer és nem kerülnek várakozási listára. A legközvetlenebb 


rokonok akkor is kaphatnak zöldkártyát, ha már az USA-ban tartózkodnak és lejárt a vízumuk. Ha 


viszont a legközvetlenebb rokon illegálisan lépett be az USA-ba, akkor csak akkor kaphat zöldkártyát, 


ha erre jogosultságot szerez az INA 245 (i) elnevezésű speciális törvény alapján.1. Preferencia kategória


Ide tartoznak az USA állampolgárok 21 éven felüli hajadon ill. nőtlen gyermekei. Ebbe a kategóriában 


évi 23 400 zöldkártyát adnak ki és a várakozási idő kb. 5 év.2. Preferencia kategória


Ez a kategória kizárólag a zöldkártyával rendelkezők rokonaira vonatkozik és 


két alkategória tartozik ide.2/A alkategória


A zöldkártyával rendelkezők házastársaira, valamint saját és mostoha gyermekeire tartozik. A 


várakozási idő évek óta 4-5 év, de 2010-ben az időtartam 5-6 hónapra csökkent.2/B alkategória


Ide a zöldkártyával rendelkezők 21 éven felüli hajadon ill. nőtlen gyermekei tartoznak. 


A várakozási idő kb. 5 év.3. Preferencia kategória


USA állampolgárok bármely korú házas gyermekei tartoznak ebbe a kategóriába. 


Ebbe a kategóriában is évi 23 400 zöldkártyát adnak ki és még azokat, amelyek a magasabb rendű 


kategóriákból fennmaradnak. A várakozási idő kb. 8 év.4. Preferencia kategória


USA állampolgárok testvéreire vonatkozik. Ebbe a kategóriában évi 65 000 zöldkártyát adnak ki és 


még azokat, amelyek a magasabb rendű kategóriákból fennmaradnak. A várakozási idő kb. 8-10 év.Egyéb vonatkozó rendelkezésekÁltalában a szponzor (USA állampolgár vagy zöldkártya tulajdonos) az USA-án belül az USCIS-hez 


nyújtja be rokona számára a zöldkártya kérelmet. Bizonyos körülmények esetén (pl. külszolgálat az 


USA haderő kötelekében, állami képviseleten vagy ideiglenes munka magán cégnél), a külföldön élő 


szponzor (USA állampolgár vagy zöldkártya tulajdonos) közvetlenül az USA követségre vagy 


konzulátusra adhatja be a kérelmet.


Csak a 21 évet betöltött USA állampolgárok kérvényezhetik szüleiknek a zöldkártyát. Házastárs, 


gyermek és mostohagyermek zöldkártya kérelme esetén a kérelmező legalább 18 éves legyen és 


állandó USA lakhellyel rendelkezzen.USA állampolgár vagy zöldkártya tulajdonos csak akkor kérvényezheti mostoha gyermekei számára a 


zöldkártyát, ha a gyermekek még 18 éven aluliak voltak, amikor a vér szerinti szülővel házasságra 


lépett. Hasonlóképpen, valamely USA állampolgár csak abban az esetben kérvényezheti 


mostohaszülőjének a zöldkártyát, ha még 18 éven aluli volt, amikor vér szerinti szülője és a 


mostohaszülő házasságot kötöttek.K-3  Amerikai állampolgár házastársi vízum:Amennyiben valamely USA állampolgár egy külföldivel köt házasságot és házastársát az USA-ba 


szeretné hozni, kérvényezheti a K-3 házastársi vízumot. A K-3 vízum birtokában a külföldi házastárs 


lakhat és dolgozhat az USA-ban miközben a zöldkártyát kérvényezi akár 


az USA-n belül, akár annak az országnak az USA konzulátusán, ahol házasságot kötöttek.


 • Az USA állampolgár házastársnak kérvényt kell benyújtania az USCIS-hoz és ebben bizonyítania kell,    hogy törvényesen házasságot kötöttek.
 • Miután az USCIS igazolja (ez még nem engedély), hogy a kérvényt megkapta, azUSA                        állampolgárnak egy második kérvényt kell az USCIS-hoz benyújtania a K-3 vízumért. A kérvény          jóváhagyása után a külföldi házastársnak kell a K-3 vízumra jelentkeznie a lakhelye szerinti USA          konzulátuson vagy az abban az országban lévő USA konzulátuson, ahol házasságot kötöttek,               amennyiben az nem az USA-ban volt.
 • Ezek után a külföldi házastárs beléphet az USA-ba és kérvényezheti a zöldkártyát vagy az USA-n        belül az USCIS-nál, vagy a lakhelye szerinti USA konzulátusán.


   

K-3 vízummal rendelkező házastárs gyermeke


kérelmezhet K-4 vízumot.AMERIKAI CEGALAPITAS, ITIN NUMBER, VIZUM, USA

USA állampolgárok vagy zöldkártyával 


rendelkezők bántalmazott házastársai 


és gyermekei - a Nők Elleni Erőszak 


Törvény (Violence Against Women Act, VAWA)USA állampolgárok és zöldkártyával rendelkezők 


bántalmazott házastársai és gyermekei 


a Nők Elleni Erőszak Törvény (Violence Against 


Women Act, a továbbiakban VAWA) alapján 


önállóan kérelmezhetik zöldkártyájukat. A VAWA 


bevándorlásra vonatkozó könnyítő rendelkezése alapján a bántalmazott bevándorló a bántalmazó 


segítsége és tudta nélkül kérelmezheti a zöldkártyát annak érdekében, hogy biztonságos és független 


helyzetbe kerüljön. A következő kategóriákba tartozók kérelmezhetik önállóan zöldkártyájukat:
 • USA állampolgárok és zöldkártyával rendelkezők bántalmazott házastársai kérelmezhetik önállóan a    zöldkártyát. A bántalmazott házastárs 21 éven aluli házasulatlan gyermekei kedvezményezettként        csatolhatók a kérelemhez.
 • Azon bántalmazott gyermek szülője kérelmezheti önállóan a zöldkártyát, akit a szülő törvényes USA      állampolgár vagy zöldkártyával rendelkező házastársa bántalmazott. A kérelemhez                            kedvezményezettként csatolhatók azok a 21 éven aluli házasulatlan gyermekek,                                akiket nem ért bántalom.
 • Azon 21 éven aluli házasulatlan gyermek kérvényezheti önállóan a zöldkártyát, akit USA                    állampolgárságú vagy zöldkártyával rendelkező szülője bántalmazott.

   Feltételek, melyek jogosulttá teszik a házastársat a zöldkártyára való önálló jelentkezésre:

 • Törvényes házastársa legyen a bántalmazó USA állampolgárnak vagy zöldkártyával rendelkezőnek.      Önálló zöldkártya kérelem nyújtható be a bántalmazó házastárs elhunyta után két éven belül,              amennyiben a házasságnak a haláleset vetett véget. Önálló zöldkártya kérelem a bántalmazó              házastárstól való válás utáni két éven belül is benyújtható, amennyiben a házasság felbontása a          bántalmazással volt összefüggésben.
 • A külföldi házastársat az USA-ban bántalmazták, kivéve, ha a bántalmazó házastárs az USA állami      képviseletének alkalmazottja vagy az USA haderő tagja.
 • USA állampolgár vagy zöldkártyával rendelkező házastárs különös kegyetlenséggel bántalmazta a         külföldi házastársat vagy a külföldi házastárs gyermekét a házasság során.
 • A külföldi házastárs jelleme jó és erkölcsös legyen.
 • Jó hiszemben lépett házasságra és nem kizárólag a bevándorlással járó előnyök miatt.

    Valamely gyermek akkor jogosult az önálló zöldkártya kérelemre, ha a bevándorlási törvény alapján     a bántalmazó gyermekeként sorolták be.
USA állampolgár özvegye:A törvény értelmében a kérelmező USA állampolgár elhalálozásával a zöldkártya 


kérelem sem él tovább. Vannak esetek azonban, amikor az USCIS humanitárius 


megfontolások alapján engedélyezi az ügy folytatását. 


Amennyiben az özvegy a halálesetet megelőzően legalább két évig volt az elhunyt házastársa, akkor 


speciális rendelkezések alapján önállóan jelentkezhet a zöldkártyára.Honosítás:A honosítás az a folyamat amelyen keresztül a Zöldkártya tulajdonosa kérvényezheti az amerikai 


állampolgárságot. Néhány fontos lépést mindenkinek meg kell tennie, még mielőtt átvehetné az 


állampolgárságot:A követelmények a következők: 1. Rendelkeznie kell Zöldkártyával.
 2. Rendelkeznie kell Zöldkártyával legalább öt éve. Ez alól kivétel az a személy, aki házasság után          nyerte el a Zöldkártyáját. Ezen személyek már a Zöldkártyájukon lévő feltételek eltörlése után            három évvel kérvényezhetik a Zöldkártyát. Nem tartózkodhattak az országon kívül több mint hat        hónapot az elmúlt öt évben (vagy pedig nem többet mint három évet, ha a Zöldkártyát                      házasságon keresztül szerezte) vagy pedig a honosítási folyamat vége előtt.
 3. A kérvényezőnek az Egyesült Államokban kell tartózkodnia a kötelező tartózkodási időnek a felét.
 4. A kérvényezőnek abban az államban, ahol a honosítást kérvényezi legalább                                      három hónapot kellett élnie.
 5. A kérvényezőnek tudnia kell angolul írni és kommunikálni                                                                (ezt a honosítási folyamat során ellenőrzik).
 6. Ismernie kell az Egyesült Államok államberendezését és rövid történelmét. (ezt is a honosítási            folyamat során ellenőrzik).
 7. Pozitív személyiségének tükröznie kell az Egyesült Államok alapelveit. Ez azt jelenti, hogy a                kérvényező nem büntetett előéletű, nem folyik ellene bűnvádi eljárás és hajlandó támogatni az            Egyesült Államok államberendezését.
 8. A kérvényező betöltötte a tizennyolcadik életévét. Gyermekei, akik még nem töltötték be a                tizennyolcadik életévüket, úgyszintén kérvényezhetik az állampolgárságot szüleik által.Megjegyzés:A zöldkártya tulajdonosok kérvényezhetik az USA állampolgárságot honosítási folyamat révén. Mivel 

nincs olyan követelmény, hogy minden zöldkártya tulajdonosnak kérvényeznie kelljen az USA 

állampolgárságot, a zöldkártya tulajdonos nem kapja meg automatikusan az USA állampolgárságot. 

Amikor azonban a zöldkártya tulajdonos kérvényezi a honosítást, a Szövetségi Bevándorlási Hivatal 

(U.S. Citizenship and Immigration Service s, a továbbiakban USCIS) ellenőrzi a kérelmező előéletére 

vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartásban és azt, hogy annak idején a zöldkártya  meg 

ítélése megfelelően történt-e.  Ez azt is eredményezheti, hogy a kérelmező elveszítheti a már 

megszerzett állandó letelepedési engedélyét amennyiben zöldkártya jogosultsága nem volt megfelelő, 

vagy ha komoly bűnvádi ítéletet hoztak ellene. Bár a  honosítás bonyolítása nem jár túl sok 

nehézséggel, mégsem kizárólag egy formális eljárás.
Mind az 50 államban tudunk céget alapítani. Elöször kérjen idöpontot egy ingyenes konzultációra amikor igényeihez mérve segítünk kiválasztani a legmegfelelöbb államot,hogy igazán sikeres legyen a nemzetközi vizeken.